Symptomen tarwe-allergie

Tarwe-allergie kan zich uiten in huidklachten, angioedeem, maagdarmklachten, luchtwegklachten en anafylaxie. Soms treden klachten bij tarweconsumptie alleen op na inspanning van 10-60 minuten.

Tarwe-allergie

Tarwe is wereldwijd een van de belangrijkste graangewassen en is een belangrijk voedingsmiddel. De tarweplant behoort tot de grassenfamilie (Poaceae).

Tarwe-allergie is een allergische reactie die via IgE-antistoffen verloopt. Dit verschilt dus van coeliakie, een overgevoeligheid voor gluten. Tarwe-allergie komt niet zo vaak voor als glutenovergevoeligheid. Precieze aantallen zijn niet bekend. Tarwe-allergie komt mogelijk vaker voor bij kinderen. Er zijn allergische reacties op tarwe bekend die leidden tot anafylaxie. Andere granen worden wel goed verdragen, in tegenstelling tot bij coeliakie. Veelal dezelfde producten geven vergelijkbare klachten. Hierdoor is tarwe-allergie alleen van coeliakie te onderscheiden door een arts die (lichamelijk) onderzoek bij u doet.

Veel voorkomende klachten bij een tarwe-allergie

Huidklachten
 • netelroos (urticaria) acuut als chronisch
 • galbulten; dit is de meest acute reactie met heftige jeuk
 • atopisch eczeem
 • vochtophoping onder de huid; wanneer u lijnen trekt op de huid, blijven die zichtbaar
Angioedeem Angioedeem kan zich over het hele lichaam optreden, waarbij vooral plaatselijke vochtophopingen in het gezicht te zien zijn: vooral onder de ogen, op de lippen en in wangen (wangzakken). In het keelgebied kan levensbedreigend glottisoedeem ontstaan. Hierdoor wordt de ademhaling ernstig belemmerd.
Maagdarmklachten
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • overgeven
 • koliek of darmkrampen
 • ontstekingen in slokdarm, maagslijmvlies
 • diarree
 • constipatie
 • soms slijm of bloed bij ontlasting
Luchtwegklachten
 • ontstoken neusslijmvlies
 • hoesten of kriebelhoest
 • niezen
 • hoorbare of piepende ademhaling
 • benauwdheid
 • slijmvorming
 • astma
Anafylaxie
 • eerst tintelingen in mond, keel, wangen of tong
 • lokale netelroos (urticaria)
 • daarna reacties in veel organen
 • vaak met overheersende ernstige astma
 • tot slot bloeddrukdaling
 • shock
Kruisreacties Andere graankorrels als gerst, rogge, mais en rijst zijn verwant aan tarwe. Mais en rijst veroorzaken bij mensen met tarwe-allergie vaak geen klachten. Wel zijn er problemen gemeld met gerst.

Diagnose van tarwe-allergie

Uw arts zal eerst navraag doen naar uw persoonlijke verhaal, de anamnese. Dit geeft de eerste aanwijzingen voor een mogelijke allergie. Ook zal hij vragen naar lichamelijke klachten en zonodig een lichamelijk onderzoek uitvoeren.
Vervolgens kan uw arts besluiten om een bloedtest (CAP-test, of de oudere benaming RAST-test) en eventueel een huidpriktest te laten uitvoeren. Een voedselprovocatietest is tot slot de gouden standaard voor het aantonen van een voedselallergie. Soms moet deze provocatietest moet met enige regelmaat herhaald worden om na te gaan of u nog steeds reageert op het allergeen. Dat is vooral belangrijk bij kinderen, die over hun allergie heen kunnen groeien.
Ook kan een voedselprovocatietest aangeven hoeveel van het allergeen nodig is voordat een reactie optreedt.

Stoffen in tarwe

 • Alpha gliadinen
 • Alpha-amylase inhibitor 0.53
 • CM3
 • Lipid Transfer Protein LTP1
 • Tri a 19

Tarwe-allergie in het kort

 • Iedere hoeveelheid tarwe kan klachten veroorzaken, dus ook een klein beetje
 • Lees nauwkeurig alle etiketten van de ingrediënten voordat u een gerecht bereidt
 • Kijk of het symbool van de Nederlandse Coeliakie Vereniging op het etiket staat! Zo niet, dan kan het product met tarwe verontreinigd zijn
 • Kookt u voor iemand met voedselallergie? Overleg bij twijfel altijd eerst!
 • Controleer of alle werkmateriaal goed is gereinigd
 • Zorg dat bij de bereiding en het serveren geen kruisbesmetting optreedt! Als een gerecht in contact komt met tarwe, kunt u het niet meer aan de allergische gast geven
 • Lees de praktische tips bij anafylaxie
 • Ernstige reacties moeten met adrenaline worden behandeld. Dit gebeurt met een adrenalinepen (EpiPen, JEXT of Anapen). Deze eerste keus behandeling kan levensreddend zijn