dietist80Uit onderzoek van klinisch verpleegkundig specialist Astrid Versluis van het UMC Utrecht blijkt dat maar liefst tweederde van de patiënten zich niet houdt aan hun voorgeschreven dieet. Daardoor hebben ze relatief vaak allergische reacties.

 Op 10 januari is Versluis op dit onderzoek gepromoveerd. Het blijkt dat 46% van de patiënten gemiddeld twee allergische reacties had per jaar. uit twee andere studies blijkt ook dat respectievelijk 32 en 57% van die reacties ernstig waren. De medische kosten waren zo'n zeven keer hoger dan bij patiënten zonder reacties.

Wat zijn de redenen voor het niet naleven van het voedingsadvies van een arts of diëtist? Dat kan leeftijd zijn, sociale barrières (bijvoorbeeld angst om in een restaurant te vragen om aanpassingen), de mate waarin het voedingsadvies past bij de patiënt en onduidelijkheid van etiketten en verpakkingen.

Van de 41 patiënten die voor dit onderzoek werden ondervraagd, bleek maar 31% het gegeven advies te volgen. Factoren die meespeelden waren het zich verkeerd herinneren van het voedingsadvies, een lage kwaliteit van leven, en het moeten veranderen van een dieet na een positieve allergietest.

Deze uitkomsten suggereren dat het belangrijk is dat zorgverleners vaker specifieke strategieën moeten toepassen, zodat patiënten zich gemakkelijker aan het voorgeschreven dieet kunnen houden. Versluis: "Bijvoorbeeld met gezondheidseducatie en gedrags- en psychosociale ondersteuning. Verder is een betere regelgeving voor voedseletikettering nodig."

Bron van dit artikel: umcutrecht.nl, 9-1-2023