olive oil g36f517930 640Mensen met relatief veel vetten in hun bloed krijgen minder vaak allergische aandoeningen, zoals eczeem en astma. Deze vetten zorgen dat genen die een sleutelrol spelen in allergische reacties minder actief zijn.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat vetten in ons bloed, zoals triglyceriden en cholesterol, de activiteit dempen van genen die een sleutelrol spelen bij allergieën. De vinding is een opmerkelijke 'bijvangst' bij een onderzoek naar vetten en hart- en vaatziekten.

Al langer was bekend dat vetten in het bloed invloed kunnen hebben op het gedrag van immuuncellen. Maar de onderzoekers wilden weten welke vetten precies het meeste effect hebben en op welke immuuncellen. Daarom hebben ze bij 3200 mensen gekeken welke genen in immuuncellen actief zijn. Daarna is gekeken op welke genen vetten in het bloed invloed hebben.

Wat bleek? Het sterkste effect werd gemeten bij basofielen, een type immuuncellen dat een rol speelt bij allergische reacties. Vooral triglyceriden, één soort vetten, hebben effect op deze basofielen. Dit kan betekenen dat patiënten met ernstige allergische reacties misschien wel baat hebben bij extra vetzuren. Maar eerst moet nog worden onderzocht of dit gezonde vetten zijn en wat voor effect die vetten precies opleveren in menselijke patiënten.

Bron van dit artikel: LUMC.nl, 2 febuari 2023