pipet 7723519Het MACK (Martini Allergie Centrum voor Kinderen) en twee andere ziekenhuizen zijn onlangs gestart met de ORKA-NL studie, een wetenschappelijk onderzoek naar orale immunotherapie bij kinderen onder 2,5 jaar.

250 kinderen gaan meedoen aan een groot onderzoek naar orale immunotherapie, waarbij ze lagere doseringen allergeen krijgen toegediend. Door het allergeen in oplopende hoeveelheden te geven, wordt het immuunsysteem langzaam getraind om het allergeen te accepteren.

"De verwachtingen zijn hooggespannen. Als deze vorm van behandeling slaagt, kunnen we in toekomst veel meer kinderen genezen van hun voedselallergie." schrijft het ziekenhuis op haar website. Een eerdere pilotstudie in het Deventer Ziekenhuis laat hoopgevende resultaten zien. Daarom wordt nu het vervolgonderzoek uitgevoerd in het MACK in Groningen, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam.

De studie start met een voedselprovocatie om precies te zien op welk allergeen een kind reageert en hoe heftig. Dan volgt de opbouwfase, waarin steeds hogere doseringen allergeen (bijv. pinda) worden toegediend. Daarna moet het kind een jaar lang thuis elke dag die hoeveelheid eten. Uiteindelijk moet een tweede provocatie bepalen of de behandeling goed heeft gewerkt.