pinda80pxEen artikel over immunotherapie bij pinda-allergie in het toonaangevende blad The Lancet was volop in het nieuws. Onderzoekers ontdekten dat allergische kinderen die langdurig pinda-eiwitpoeder kregen, vijf pinda's konden verdragen. Kun je nu genezen van je pinda-allergie? Dat zou toch fantastisch zijn.

Opzet onderzoek
Hoe zag de opzet van deze studie eruit? Aan het onderzoek deden 99 kinderen mee die varieerden van 7-16 jaar. Van hen kregen 49 de immunotherapie met echt pindapoeder en 50 van hen kreeg een placebo (geen therapie). Na 26 weken kon 84% van de kinderen in de immunotherapiegroep 5 pinda's verdragen. Daarna kreeg de 2e groep van 50 kinderen ook de actieve therapie en 45 kinderen konden deze afmaken. Hierna kon 54 procent 10 pinda's verdragen en 91 % 5 pinda's. De bijwerkingen waren redelijk mild, voornamelijk maag-darmklachten. Wel moesten de kinderen dagelijks pinda blijven eten, anders kon de allergie weer terug komen.

Kanttekening
Kunnen alle kinderen met pinda-allergie nu genezen? Voor die conclusie is het nog te vroeg, er zijn nog wel wat kanttekeningen te zetten bij het onderzoek. De eerste: het is onbekend of andere, niet-allergische effecten kunnen optreden. Denk bijvoorbeeld aan ontstekingen in het maag-darmkanaal. Een tweede kantekening: anafylaxie wordt in 4 klassen verdeeld. Slechts 2% van de kinderen uit groep 1 en 4% uit de controlegroep zaten in de ernstige klasse 4. Van alle kinderen die meededen aan het onderzoek zat 90% in klasse 1 of 2. Wat het effect en het resultaat is voor kinderen met ernstige pinda-allergie, is met dit onderzoek dus nog onduidelijk.

Marker voor succes
Een laatste opmerking: het langetermijneffect van de immunotherapie met pinda is nog onduidelijk. Dat is wel belangrijk om eerst te weten: je wilt niet dat deze kinderen grote risico's gaan lopen. Een mogelijke doorbraak zou misschien kunnen zijn het onderzoek naar verandering van bepaalde methylgroepen van het DNA (FOXP3) van de T-cel (betrokken bij allergie) als marker voor een succesvolle immunotherapie. Deze reactie is dan opmerkelijk lager.

Nog niet in de praktijk
Dit onderzoek is dus een hele stap vooruit voor mensen met een allergie, maar de immunotherapie met pinda is nog niet klaar voor gebruik in de praktijk. Meer onderzoek is nodig en de techniek moet verder verfijnd worden voor deze in ziekenhuizen verder ingevoerd kan worden. Wij volgen het met veel belangstelling.

Naar het artikel in The Lancet>