Symptomen van jeuk in de mond, netelroos en angioedeem tot anafylaxie zijn gemeld na lupineconsumptie. Ook acute astma en benauwdheid door zwelling in de keel zijn  geconstateerd bij ernstige lupine-allergie.

Oraal allergiesyndroom
Bij oraal allergiesyndroom (OAS) treden klachten op in mond en keel: meestal binnen enkele minuten

 • kleine blaasjes
 • zwelling
 • roodheid
 • jeuk
 • tinteling van mond, kriebel

Angioedeem
Angioedeem kan zich over het hele lichaam optreden, waarbij vooral plaatselijke vochtophopingen in het gezicht te zien zijn: vooral onder de ogen, op de lippen en in wangen (wangzakken). In het keelgebied kan levensbedreigend glottisoedeem ontstaan. Hierdoor wordt de ademhaling ernstig belemmerd.

Luchtwegklachten
Klachten van de luchtwegen uiten zich als:

 • ontstoken neusslijmvlies
 • hoesten of kriebelhoest
 • niezen
 • hoorbare of piepende ademhaling
 • benauwdheid
 • slijmvorming
 • astma

Anafylaxi
Anafylaxie, forse algemene reacties in het hele lichaam, uit zich als:

 • eerst tintelingen in mond, keel, wangen of tong
 • lokale netelroos (urticaria)
 • daarna reacties in veel organen
 • vaak met overheersende ernstige astma
 • tot slot bloeddrukdaling
 • shock

Meer over anafylaxie>

Als u op lupine reageert, is er een verhoogde kans dat u ook op soja of pinda reageert, of op beiden.
Veel gebruikt ter vervanging van amandelspijs.