shrimp-1141476 640Een testonderzoek onder mensen die allergisch zijn voor garnalen, wees uit dat deze mensen ook grote kans hebben op een meelwormallergie.

De groeiende wereldbevolking maakt dat we op zoek gaan naar nieuwe bronnen van eiwitten, die bijvoorbeeld vlees zouden kunnen gaan vervangen. Eén zo'n eiwitbron zijn meelwormen. Nu al worden gefrituurde meelwormen als snack gegeten in sommige Aziatische landen.

Maar mensen met een garnalen- (of schaaldieren-)allergie moeten oppassen: de kans dat ze allergisch reageren op meelwormen is aanzienlijk. Bij een Nederlandse studie waarbij 15 mensen met een garnalenallergie meelwormen kregen toegediend, toonden 13 van 15 een allergische reactie. De drempelwaarde om te reageren op de eiwitten in meelwormen was ongeveer even hoog als bij garnalen.

De test werd gedaan door middel van een bloedtest en/ of huidpriktest, gevolgd door een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatie, uiteraard met volle instemming van de patiënten.

De wetenschappers concluderen dat, hoewel de testpopulatie klein was, we ervan uit kunnen gaan dat het verstandig is garnalenallergische patiënten te waarschuwen voor het consumeren van producten waarin meelworm is verwerkt.

Zie hier de link naar het volledige onderzoek: https://t.co/rXXo0S176o