chain 8435 640Anafylactische reacties zijn de heftigste reacties bij voedselallergie. We weten dat IgE-antistoffen zo'n reactie kunnen opwekken. Maar wat onderzoekers nu hebben ontdekt, is dat ook bloedplaatjes een rol kunnen spelen en symptomen kunnen doen verergeren.

Anafylaxie is het gevolg van een extreme reactie op eigenlijk heel normale stoffen in het bloed, zoals een voedingsmiddel waarvoor je allergisch bent. Je lichaam produceert dan antistoffen, die een tegenreactie opwekken waardoor je je erg ziek gaat voelen.

De bekendste antistoffen bij allergie zijn IgE-antistoffen. Maar er zijn er nog meer, zoals IgG-antistoffen. Onderzoekers van het Pasteur-instituut (e.a.) hebben ontdekt dat er een alternatieve 'route' bestaat die invloed heeft op hoe erg je anafylactische reactie is. Die alternatieve route heeft te maken met IgG-antistoffen. Muizen waarbij IgG-antistoffen werden toegediend kregen een anafylactische shock; daarbij daalde de lichaamstemperatuur én nam het aantal bloedplaatjes dat in het bloed circuleerde af.

Om te testen of de bloedplaatjes iets te maken hadden met de anafylactische reactie, haalden de onderzoekers alle bloedplaatjes uit het bloed van de muizen en dienden nog een keer IgG-antistoffen toe. De allergische symptomen waren toen veel minder erg. Als muizen juist meer bloedplaatjes kregen toegediend, verergerden ook de symptomen.

Verdere tests lieten zien dat bloedplaatjes het hormoon serotonine vasthouden, dat vrijkomt als de bloedplaatjes worden geactiveerd door de IgG-antistoffen. Dat zorgt voor de afname van lichaamstemperatuur die een kenmerk is van anafylaxie.

Dit onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe manieren om anafylaxie minder heftig te maken, door zich op de bloedplaatjes te richten. Voorlopig gaan de onderzoekers door met hun studie, om nog beter te leren begrijpen hoe het werkt.

Bron van dit artikel: ScienceDaily, 15 mei 2018