Previous Page  6 / 6
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 6
Page Background

>

28

Allergie & voeding juni 2015

Voedselallergie is vooral een westers probleem

‘We leven te schoon’

Té hygiënisch leven. Volgens verschillende wetenschappers is dat

precies wat we tegenwoordig doen. Daarom neemt het aantal

mensen met een voedselallergie toe. ‘Meer blootstelling aan vuil

zou geen kwaad kunnen.’

‘Als je lichaam dat niet

hoeft te verwerken, leert

je immuunsysteem nooit

om goed te vechten’

‘Ik vrees dat het aantal mensen met een allergie

zal blijven groeien’, zucht Danielle Verhage, arts

in Allergologie Praktijk Arnhem. ‘Het is moeilijk

te voorspellen, maar zoals de ontwikkelingen

nu zijn, zie ik geen reden waarom het niet zal

gebeuren. Of we moeten de groei een halt toe

kunnen roepen.’ Op dit moment heeft volgens

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu één tot drie procent van de volwassenen

in Nederland een voedselallergie, en van de kin­

deren vier tot zes procent.

Het precieze aantal allergische mensen is niet

bekend. Onderzoeken naar allergieën zijn com­

plex en recent. De verschillen in meetmethodes

door de jaren heen maken het moeilijk om vast

te stellen hoe groot de groei van het aantal aller­

gische patiënten is en of deze groei bij alle soor­

ten allergieën voorkomt. ‘Bij hooikoorts en over­

gevoeligheid voor huisstofmijt, weten de experts

zeker dat dit aantal in de afgelopen decennia is

verdrievoudigd’, vertelt Harry Wichers hoogle­

raar Immuunmodulatie door voedsel aan

Wageningen Universiteit. ‘Bij voedselallergieën is

het niet helemaal helder of het aantal is toege­

nomen. De methodes waarmee voedselallergie­

ën worden vastgesteld, zijn aan verandering

onderhevig. Daarom is het lastig dit exact te

bepalen. Zelf denk ik ook dat het is toegenomen,

maar daarvan heb ik geen bewijs.’

Ondanks de verschillen in meetmethodes zijn

sommige onderzoekers vrij zeker van een toe­

name. Zo stelt een Amerikaans onderzoek van

het National Center for Health Statistics dat het

aantal Amerikaanse allergische kinderen tussen

1997 en 2006 meer dan 18 procent is gestegen.

Ook in Europa spreken de onderzoekers van een

toename van aantal allergische mensen. Hoewel

de aantallen verschillen door de onderzoeks­

methodes, spreekt bijna elk Westers land van

een stijging.