Previous Page  3 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 10 Next Page
Page Background

11

<

De

diëtist

Dit

product

bevat

melk

. Ja/Nee

Hoe zuiver is geklaarde boter?

Kun je dit gebruiken bij melk­

allergie? En hoe zit het met pro-

ducten die melkzuur bevatten?

Melk is nauwelijks weg te denken

uit onze dagelijkse voeding. Denk

maar eens aan (room)boter, crème

fraîche, melkpoeder, droge melk-

bestanddelen, kaas in alle soorten

(hard, zacht, geraspt) en smaken,

karnemelk, koffiemelk, slagroom,

yoghurt, yoghurtdrank, vla en zure

room.

Melk… boeken zijn erover vol ge-

schreven. In Allergie & Voeding 3//15

staat een mooie recensie over zo’n

boek: ‘Melk de witte sloper’. Wat je

mening nu ook is over melkgebruik,

er zijn mensen die er ziek van wor-

den. Soms van een heel klein beetje

al, terwijl anderen nog wat kunnen

gebruiken zonder klachten. En dan

is het belangrijk te weten wat je wel

en niet kunt eten en drinken.

Twee elementen in melk kunnen

klachten veroorzaken:

melksuiker

en

melkeiwit

. Beide onderdelen

moeten op het etiket bij de ingre-

diënten staan als ze in een product

zijn verwerkt, omdat van beide stof-

fen bekend is dat ze bij veel mensen

klachten kunnen geven.

Bij het

allergeen melk

gaat het om

melk van de koe, de geit, het schaap

en het paard. Heb je een melkal-

lergie, dan is het helder dat melk,

yoghurt, boter en kaas taboe zijn.

Maar het ligt niet altijd even duide-

lijk. Een paar voorbeelden.

1. Melkeiwit in lactose

Melksuiker (of lactose) kan klachten

geven. Dit is geen allergie, maar een

voedselintolerantie.

Maar lactose

kan ook nog een spoortje melkei-

wit bevatten.

Dus iemand met een

melkallergie die reageert op zeer

kleine hoeveelheden eiwit moet

voorzichtig omgaan met producten

waarbij lactose als ingrediënt staat

vermeld. Of je deze producten kunt

gebruiken, is iets om te bespreken

met je behandelaar. Dit geldt voor

alle voedingsmiddelen waarbij een

ingrediënt wordt genoemd dat is

terug te voeren naar melk.

2. Melkeiwit in melkvet

De wet gaat ervan uit dat we al-

lemaal weten dat kaas, room, boter

en yoghurt van melk zijn gemaakt;

dat hoeft niet speciaal op het etiket

te staan. Bijvoorbeeld yoghurt (van

melk) hoeft niet te worden vermeld.

Maar staat er bijvoorbeeld

vet

bij de

ingrediënten, dan moet duidelijk op

het etiket staan waarvan het afkom-

stig is. Als het van melk is, staat er

vet

(

melk

). Je zou zeggen dat melk-

vet geen eiwit bevat, omdat het een

andere voedingsstof is. Maar het vet

is niet helemaal zuiver te krijgen,

dus kan het toch nog wat van het

allergene melkeiwit bevatten.

3. Melkeiwit in geklaarde

boter

Hoe zuiver is geklaarde (gezuiverde)

boter? Als je de naam zo ziet, zou je

zeggen dat er geen eiwit meer in zit.

Geklaarde boter is een speciale

botersoort waar water en melkei-

witten uitgehaald zijn. Dit wordt

gedaan om het product beter ge-

schikt te maken ommee te bakken.

Melkeiwitten verbranden namelijk

al bij een betrekkelijk lage tempera-

tuur. Maar net als bij de lactose mag

je er ook hier niet van uitgaan dat

er helemaal geen melkeiwit meer

in zit.

Een goed alternatief voor de

roomboter is margarine. Maar ook

margarine kan melkeiwitten bevat-

ten. Dit staat dan bij de ingrediën-

ten genoemd. Weer goed lezen en

opletten dus.

Een hele waslijst van aanduidingen

op het etiket voor melk staat op

www.voedselallergie >> allergenen

>> melk.

Géén melkeiwit in melkzuur

Producten kunnen dus melkeiwit-

ten bevatten terwijl je dat niet altijd

verwacht. Andersom is dit ook het

geval.

Bij melkzuur

zou je denken

dat je met melk te maken hebt en

dat is nu net weer níet zo. Melkzuur

heeft de naam te danken aan de mo-

leculaire samenstelling, het is een

specifieke chemische verbinding.

Dit geldt ook voor lactaat, dat bevat

géén melksuiker of melkeiwit.

Eigen tolerantiegrens

Wat nu als je – met melkallergie –

dit artikel leest en je gebruikt zonder

problemen bijvoorbeeld producten

met lactose? Deze voedingsmidde-

len schrappen? Alsjeblieft niet! Dit

zou een onnodige verzwaring van

het dieet geven. Doorslaggevend

is of je klachten krijgt. Elk mens is

verschillend in gevoeligheid en dat

is doorslaggevend voor een beleid.

Zo ook bij een melkintolerantie.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen

tolerantiegrens. Uiteraard kan een

diëtist helpen om deze grens te ont-

dekken. Ook kun je samen zoeken

naar volwaardige melkvervangers.

Want juist omdat het zo’n veel

voorkomend onderdeel van onze

voeding is, kun je de melkproducten

niet zo maar weglaten.

Sacha Visser

//

diëtist

//

foto VanBeekImages