Previous Page  5 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 10 Next Page
Page Background

13

<

Gelukkig is er de laatste jaren

steeds meer kennis en kunde over

voedselallergie aanwezig bij consul-

tatiebureaus, huisartsen en kinder-

artsen. ‘Dat is een goede zaak’, zegt

drs. Yolanda Meijer, werkzaam in

het Wilhelmina Kinderziekenhuis

(onderdeel UMC Utrecht): ‘Alleen

gezamenlijk en met de juiste aan-

dacht binnen en buiten de zorg

kunnen we ervoor zorgen dat kin-

deren met een allergische aandoe-

ning op tijd en op de juiste manier

worden behandeld.’

Yolanda Meijer ziet hierbij een

belangrijke rol weggelegd voor

algemeen kinderartsen en kinder-

arts-allergologen op het gebied van

kennisoverdracht en trainingen aan

eerste- en tweedelijns artsen.

Voorlichting door de specialisten is

van essentieel belang: denk daarbij

bijvoorbeeld aan goede informatie

voor huisartsen, verpleegkundigen,

psychologen en diëtisten.

Vroege diagnose

Belangrijk aandachtspunt is volgens

Yolanda Meijer dat er al vroeg bij

kinderen een diagnose kan worden

gesteld of er nu wel of niet sprake

is van voedselallergie. ‘Dit voorkomt

veel onterechte eliminatie-diëten

bij kinderen.’ Baby’s kunnen al zeer

vroeg worden getest. ‘Maar als een

kind veel huilt of een huidaandoe-

ning heeft, betekent het niet altijd

dat er sprake is van voedselallergie.’

Ook is Meijer een groot voorstander

van het ‘bekijken van een kind met

voedselallergie in een bredere

medische context’. De patiënt in

zijn geheel zien in plaats van alleen

een focus op voedselallergie. Vaak

gaat voedselallergie gepaard met

ofwel eczeem, ofwel astma of hooi-

koorts. Extra gecompliceerd vaak

voor ‘zoekende’ ouders: hoe eerder

zij met hun kind op de juiste plek

voor zorg terechtkunnen, hoe beter.

‘Kruistocht’

Yolanda Meijer heeft al veel succes-

sen behaald, zoals het opzetten van

het Allergiecentrum binnen het

UMC Utrecht – in het verleden –

samen met dermato-allergoloog

Suzanne Pasmans. En nu met het

trainen van artsen en kinderartsen

samen met André Knulst, Kors van

der Ent en Marlies de Graaf, én

recent met de uitleg van het LEAP-

Voedselallergie en eczeem

Voedselallergie kan zich op diver-

se manieren uiten, zoals buikpijn,

ademhalingsklachten en eczeem.

Alléén eczeem als uiting van

voedselallergie komt voor bij

10 procent van de kinderen.

De meesten hebben dus meer

klachten.

Sinds kort is bekend dat 30 pro-

cent van de mensen met eczeem

een gen-afwijking heeft. Door

mutaties in het filaggrine-gen

hebben zij te kampen met een

verstoorde huidbarrière. Gevolg is

een grotere kans op langdurig

eczeem en het ontwikkelen van

astma. De aangedane huid kan

ook voedselallergenen doorlaten.

Pinda is hiervan een voorbeeld.

Kinderartsen, dermatologen en diëtisten zien steeds vaker een kind met een

allergische aandoening. Hoewel de kennis in het veld de afgelopen jaren flink is

toegenomen, blijkt het in de praktijk nog altijd lastig om voor iedere patiënt de

juiste zorg op de juiste plaats te realiseren. Daarnaast zijn er veel ontwikke-

lingen op het gebied van kinderallergologie wat betreft kennis, diagnoses en

behandelingen. Een interview met kinderarts-allergoloog Yolanda Meijer, één

van de sprekers op de Familiedag.

onderzoek naar de vroege introduc-

tie van pinda ter voorkoming van

pinda-allergie*. Toch heeft ze zelf af

en toe het gevoel dat ze ondanks de

toenemende bekendheid van

kinderallergologie een ‘kruistocht’

maakt binnen en buiten het zieken-

huis, vertelt ze lachend. ‘Het blijft

vaak nog een miskend vakgebied.’

Kinderallergologie en de ziektebeel-

den die daarbij horen, moeten nog

zichtbaarder en bekender worden.

Er moet tevens meer aandacht uit-

gaan naar de specifieke zorg die

hierbij passend is. Het wordt hoog

tijd dat deze specialisatie de aan-

dacht krijgt die het verdient.

‘Allergie is niet iets wat je er als arts

even bij doet’, aldus Yolanda Meijer.

‘Normaal leven’

Tot slot geeft ze graag nog een tip

aan alle ouders van kinderen met

voedselallergie: het is zeer belang-

rijk dat een kind ondanks de

bezorgdheid van omgeving en

beperkingen op voedselgebied een

‘zo normaal mogelijk leven’ kan lei-

den. Dit ‘normale leven’ zo goed

mogelijk vanuit de medische hoek

faciliteren, is haar grootste drijf-

veer…

Marije Bedaux

//

*Meer over het LEAP-onderzoek op

de volgende bladzijde.

Mooi geschminkt op de Familiedag, een

evenement waar voedselallergie ‘normaal’ is.

foto // Hans van den Berg