Previous Page  6 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 10 Next Page
Page Background

>

14

Allergie & voeding december 2015

Consensus vroege introductie van pinda’s

bij baby’s met verhoogd risico op allergie

Eenduidig

advies

van

internationale

allergie-experts

Pinda-allergie is een groeiend probleem: 1-3 pro-

cent van de kinderen in westerse landen heeft er

last van. De afgelopen vijftien jaar is pinda-aller-

gie aanzienlijk toegenomen. Ook in ontwikke-

lingslanden is een toename te zien.

Dit jaar is in Engeland een belangrijke studie

afgerond onder kinderen met een verhoogd risi-

co op (pinda)allergie: Learning Early About

Peanut Allergy (LEAP). Uit deze studie blijkt dat

de kans op het ontwikkelen van pinda-allergie

aanzienlijk afneemt als baby’s vanaf de leeftijd van

vier tot elf maanden regelmatig pinda’s krijgen.

De onderzoekers van LEAP hebben meer dan zes-

honderd kinderen – in de leeftijd van vier tot elf

maanden – verdeeld in twee groepen: een groep

die pinda’s moest vermijden en een groep die

minimaal drie keer per week een snack met pin-

da’s kreeg. De vraag was: hoeveel kinderen uit

iedere groep ontwikkelen pinda-allergie tegen de

leeftijd van vijf jaar? Na ruim vijf jaar was er ein-

delijk het antwoord: 17 procent van de kinderen

die geen pinda’s kreeg werd er juist allergisch

voor, tegen maar 3 procent van de kinderen die

wel regelmatig pinda’s aten.

Naar aanleiding van deze studie hebben organi-

saties wereldwijd op het gebied van allergie en

kindergeneeskunde een gezamenlijke brief opge-

steld waarin ze de zorgverleners wijzen op de

voordelen van een vroege pinda-introductie.

De onderzoekers geven bovendien toe dat de

jarenlange adviezen om pinda-introductie uit te

stellen mogelijk hebben bijgedragen aan de toe-

name van pinda-allergie. De LEAP-studie onder-

zocht alleen de kinderen die een verhoogd risico

voor het ontwikkelen van pinda-allergie hebben;

de nieuwe adviezen van de internationale aller-

gie-experts gelden dus specifiek voor deze groep.

Belangrijke punten

• Deze adviezen zijn bedoeld voor de zorgverle-

ners. Ouders van baby’s met een verhoogd risi-

De consensus is bereikt tussen verschillende

gezondheidsorganisaties waaronder de World

Allergy Organization, de European Academy of

Allergy and Clinical Immunology en de

American Academy of Allergy, Asthma &

Immunology.

co op (pinda)allergie wordt nadrukkelijk geadvi-

seerd om altijd eerst een kinderarts of een

allergoloog te raadplegen!

• Baby’s die al op zeer vroege leeftijd (vier tot zes

maanden) last hebben van atopie, bijvoorbeeld

in de vorm van eczeem of kippenei-allergie,

hebben baat bij een advies van een allergoloog

over de introductie van pinda’s in de bijvoe-

ding.

De allergoloog kan een huidtest of pin-

da-provocatietest in een ziekenhuis uitvoeren

(of beide) voordat ouders hun kindje thuis

voedsel met pinda’s geven.

• Er is nu wetenschappelijk bewijs dat een vroe-

ge introductie van pinda’s bij baby’s met een

verhoogd risico op allergie gunstig is. Het ver-

kleint de kans op het ontwikkelen van pinda-

allergie aanzienlijk. Vroege introductie zorgt

voor het opbouwen van tolerantie. Het vermij-

den van pinda’s bij deze groep heeft juist een

averechts effect.

• Voor de risicogroep wordt geadviseerd om pin-

da’s te introduceren tussen vier en elf maan-

den. In de LEAP-studie kregen de baby’s mini-

maal drie keer per week pinda, in totaal onge-

veer 6 gram pinda-eiwit per week. De studie

geeft geen adviezen over alternatieven voor de

gebruikte dosering, de minimale duur van

regelmatige pinda-inname of de gevolgen van

vroegtijdige beëindiging daarvan.

• De resultaten van de LEAP-studie beperken zich

tot kinderen met een verhoogde kans op

(pinda)allergie. De onderzoekers adviseren ook

de rest van de bevolking om de introductie van

hoog-allergene voedingsmiddelen, zoals pin-

da’s, niet lang uit te stellen. Starten vanaf vier

tot zes maanden is het beste.

Natalia van Geest

//

www.jacionline.org/article/S0091-6749

(15)00785-X/pdf

www.leapstudy.co.uk

Allergiedeskundigen wereldwijd hebben een belangrijke consensus

bereikt over de vroege introductie van pinda’s in de bijvoeding van

baby’s die een verhoogde kans hebben op (pinda)allergie. Het gaat om

baby’s die al een andere allergie of eczeem hebben. Als zij regelmatig

pinda’s krijgen, hebben ze minder kans om een allergie hiervoor te

ontwikkelen. De consensus volgt op de uitkomsten van een Engelse

studie, waarover we eerder schreven in Allergie & Voeding.