Previous Page  8 / 8
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 8
Page Background

25

<

treden er ademhalingsmoeilijkheden op en

dat is vooral gevaarlijk voor mensen met astma.

De reactie is vaak ernstig.

In tegenstelling tot ‘gewone’ voedselallergie, die

meestal op jeugdige leeftijd begint, kan een alpha-

gal-allergie zich op elke leeftijd ontwikkelen.

Alfa-gal-allergie is de eerst bekende allergie

met de mogelijkheid van vertraagde anafylaxie.

Het is ook de eerste voedselallergie die wordt

veroorzaakt door een koolhydraat in plaats van

een eiwit.

In tegenstelling tot sommige andere voedsel­

allergieën kan alfa-gal-allergie geleidelijk

afnemen, zolang de persoon in kwestie niet

weer door een teek wordt gebeten. Maar dat

geldt niet voor iedere patiënt.

Mensen met bloedgroep B of AB maken minder

antilichamen tegen alfa-gal aan; het is minder

waarschijnlijk dat zij rood-vlees-allergie ontwik-

kelen of de reacties zijn milder.

Veel dierlijke bijproducten kunnen alfa-gal bevat-

ten. Gelatine is er één van. Behalve in snoep en

gebak wordt deze stof gebruikt in capsules voor

geneesmiddelen en cosmetische producten.

Ook melk en melkproducten van zoogdieren kun-

nen een reactie uitlokken. Wit vlees van bijvoor-

beeld pluimvee en vis bevat geen alpha-gal en

zal dus niet leiden tot een allergische reactie.

Welke teken?

Pas in 2009 heeft de Australische onderzoeker

Sheryl van Nunen met zekerheid aangetoond dat

teken rood-vlees-allergie kunnen overbrengen.

Een alpha-gal-allergie kan zich ontwikkelen na

een beet van de Lone Star-teek in de Verenigde

Staten, de Europese Schapenteek, en de Paralysis

Tick in Australië. De schapenteek (

Ixodes ricinus

)

is in Nederland de meest voorkomende teek. Als

gastheer kiest hij niet alleen schapen, maar veel

meer zoogdieren waaronder de mens. Onterecht

wordt hij soms ook wel hondenteek genoemd.

Ook in landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje,

Japan, Korea en Australië zijn gevallen van voed-

selallergie na een tekenbeet gemeld. De kans

is dus groot dat ook andere teken hetzelfde

probleem kunnen veroorzaken.

Varken-kat-syndroom

Het varken-kat-syndroom lijkt op alpha-gal-allergie

en wordt er soms mee verward. De patiënt ont-

wikkelt IgE-antilichamen tegen serumalbumine

van katten. Varkensalbumine lijkt veel op katten-

albumine, waardoor er na het eten van varkens-

vlees een allergische reactie kan ontstaan.

In tegenstelling tot alpha-gal-allergie, treedt

de allergische reactie bijna onmiddellijk na

consumptie op.

Gelukkig hoeft iemand die een alpha-gal-allergie

heeft niet elk soort vlees te laten staan. Gevogelte

en vis kun je veilig eten. Tenzij je daarvoor ook

overgevoelig bent natuurlijk…

Henk van Lonkhuijsen //