Previous Page  4 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 9 Next Page
Page Background

>

6

Allergie & voeding december 2016

Johan Hulleman is kwaliteitsmanager bij Jumbo

Supermarkten. Dat houdt in dat hij verantwoor-

delijk is voor kwaliteit en voedselveiligheid in de

breedste zin van het woord, van grondstof tot

eindproduct. Samen met zijn collega Marieke van

Zoggel, formule-beleidsmanager, vertelt hij hoe

Jumbo nu precies met allergenen omgaat.

‘Kwaliteit, voedselveiligheid en vertrouwen zijn

ontzettend belangrijk.’

Wat is het beleid van Jumbo rondom

allergenen in producten?

‘Bij het ontwikkelen van nieuwe producten – van

het huismerk, want daar hebben wij invloed op –

kijken we altijd naar een referentieproduct.

Bijvoorbeeld, als wij een nieuwe pindakaas willen

ontwikkelen, dan nemen we een pot Calvé als

referentie. Welke allergenen zitten daarin?

Ons beleid is dat er nooit méér allergenen in ons

huismerkproduct mogen zitten dan in het refe-

rentieproduct. Zo kan de consument er zonder

zorgen van uitgaan dat een pot pindakaas geen

melk zal bevatten.

En waar dat mogelijk is, proberen we er nog wel-

eens een allergeen uit te halen. Sojalecithine kun

je in sommige producten vervangen door zonne-

bloemolie. Als dat kan, en het kost niets extra,

waarom zouden we dat dan niet doen?’

Zijn er voorwaarden waaraan fabrikanten

zich moeten houden als ze voor Jumbo

producten willen maken?

‘Voor huismerkproducten is het zo dat er altijd

kwaliteits- en duurzaamheidsvoorwaarden wor-

den gesteld. Daarin staat een aantal facetten

waarmee een leverancier, die een product voor

Jumbo gaat ontwikkelen, rekening moet houden.

Dat er niet meer allergenen in mogen zitten dan

in het referentieproduct. Of het percentage aller-

geen dat is toegestaan. Die voorwaarden zijn

niet onderhandelbaar. Als je daaraan niet voldoet

als leverancier, dan val je sowieso af.’

Stel dat de ene leverancier een product wil

leveren waarin een allergeen wel is verwerkt,

en bij de ander zit dat allergeen er niet in,

wat is dan doorslaggevend bij de keus?

‘Als leveranciers aan onze voorwaarden voldoen,

dan gaat het product uiteindelijk naar een consu-

mentenpanel voor een smaaktest. Smaak is

doorslaggevend, en daarna komen andere aspec-

ten. Jumbo kan wel een voorkeur aangeven voor

minder allergenen.’

Als een product minder allergenen bevat,

is het dan ook beter te verkopen?

‘Je maakt het wel bereikbaarder voor een grotere

groep mensen die zo’n zelfde soort product van

een bekend leveranciersmerk niet zouden kun-

nen eten. Het speelt zeker mee.’

Hoe houden jullie bij welk product welke

allergenen bevat? Ook ‘sporen van’?

‘We hebben een intern systeem, waarin we alle

informatie over een product opslaan: ingrediën-

ten, percentages, herkomst, allergenen, voe-

dingswaarde en nog veel meer. Daarin kunnen

Hoe gaat Jumbo om met allergenen in producten?

‘Wij willen de klant ontzorgen’

Wat doet supermarkt Jumbo

op het gebied van allergie?

Is er een apart beleid rondom

allergenen in huismerk-

producten, hoe houden ze

fabrikanten scherp op

kruisbesmetting en hoe zit

het met de versafdeling in

de supermarkt zelf? Vera

Hendriks vroeg het aan de

kwaliteitsmanagers.

‘Smaak is doorslaggevend

en daarna komen

andere aspecten’