Previous Page  5 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 9 Next Page
Page Background

7

<

we ook zien of er allergenen op de productielijn

van een fabrikant voorkomen, of een allergeen

in de productieruimte wordt gebruikt of dat er

kruisbesmetting kan zijn in eerdere productie-

fasen. Op die manier kunnen we altijd achterha-

len waar het allergeen ons eindproduct kan

hebben geraakt.

Dat is belangrijk voor ons. Want het is tegen-

woordig helemaal hip je in te dekken met mel-

dingen van ‘sporen van’. Wij zeggen dan: Leuk,

maar het is 2016, wij vinden dat je dit soort mel-

dingen eerst goed met testen en studies moet

onderbouwen. Zo hoeven klanten producten niet

onnodig te mijden.’

En wat als de fabrikant zijn receptuur

opeens wijzigt?

‘Ons productsysteem is direct gekoppeld aan het

leveranciersmanagementsysteem. Daarin moni-

toren we onze leveranciers. Op basis van de

resultaten uit dit systeem bepalen we hoe vaak

we testen. Als fabrikanten bewuste of onbewus-

te veranderingen in hun producten hebben

gemaakt, wordt dat vastgelegd in het systeem.

Als je bijvoorbeeld gepaneerde kabeljauwfilet

hebt, wil je testen wat voor soort paneermeel

erop zit; het maismeel wat we hebben afgespro-

ken of toch iets met gluten?

Als een fabrikant een product wil aanpassen, bij-

voorbeeld omdat het dan makkelijker te produce-

ren is of langer houdbaar, dan willen we dat eerst

weten. Samen gaan we op zoek naar een oplossing.

Vernieuwde receptuur wordt altijd aangegeven

op het etiket, zodat de klant het meteen ziet.

Ook krijgt elk gewijzigd product bij ons een nieu-

we streepjescode, zodat we het oude en nieuwe

product nooit door elkaar zullen halen in het sys-

teem.’

Krijgen jullie weleens klachten van

allergische consumenten en wat doen

jullie daar dan mee?

‘Klachten over allergenen in producten? Niet zo

heel veel. Het is de bedoeling dat er nooit méér

allergenen in een product komen dan we al had-

den. Soms gebeurt het wel, bijvoorbeeld wan-

neer wetgeving beperkingen aan import van

grondstoffen oplegt. Maar daar kunnen we niet

veel aan doen.

Onze klantenservice kijkt ook mee in het pro-

ductsysteem. Als er vragen, opmerkingen of

klachten over een product zijn, kunnen ze dat

aangeven. Zien we dat er wel heel veel reacties

op één product komen, bijvoorbeeld na een

receptuurwijziging, dan is dat voor ons reden

om met de leverancier te kijken of we iets

kunnen verbeteren.

Jumbo hoort graag feedback van haar klanten.

Je moet data opbouwen over een bepaald pro-

duct en de reactie van klanten, voordat je er

iets mee kunt doen. Misschien kan het product

niet worden veranderd, maar kunnen we wel

een vergelijkbaar product aanbieden. Zelfs

lokaal in een winkel of regio: als consumenten

een product willen hebben dat ze nergens

anders kunnen krijgen en we hebben het ooit

in het assortiment gehad, dan leggen we een

lijntje met de leverancier. De leverancier kan

dan een product leveren specifiek voor die ene

winkel en die ene klant.’

Komt het voor dat er allergenen aan

producten worden toegevoegd om

ongezonde suikers, vetten en zout te

vervangen?

‘We willen ons huismerk stapsgewijs gezonder

maken. Er zijn meerdere ingrediëntenknoppen

waaraan je kunt draaien om het product voor

een grote groep klanten gezonder en beter

bereikbaar te maken. Voor ons is het allereerst

belangrijk om suiker, zout en vet te reduceren;

daarna kijken we naar allergenen en daarna

naar het verminderen van additieven, waaron-

der glutamaat. Dat gaat stapje voor stapje,

want anders kom je in de knoop met de smaak.

Helemaal voorkomen dat allergenen als vervan-

gers worden gebruikt kunnen we niet, want je

schaakt met meerdere stukken. Maar we probe-

ren het wel mee te nemen, om een zo goed

mogelijk eindproduct te maken.’

Hoe zorgen jullie voor de veiligheid bij niet-

voorverpakte producten?

‘Al onze medewerkers worden getraind op voed-

selveiligheid, en omgaan met allergenen is daar

een belangrijk onderdeel van. We werken met

vaste recepturen, vaste grondstoffen en met

vaste werkwijzen voor onze medewerkers.

Daarmee kun je garanderen of allergenen er wel

of niet inzitten. Medewerkers kunnen ook inzien

welke allergenen in verse producten zitten. Dus

je kunt er als klant gewoon naar vragen.’

Moeten jullie vaak producten terugroepen?

‘Er kunnen terugroepacties zijn als producten

verkeerde ingrediënten bevatten of als de aller-

gie-informatie op een etiket niet klopt.

Veel terugroepacties halen de winkel niet eens,

omdat we producten al eerder kunnen onder-

scheppen. We zijn daar bij Jumbo transparant in.

Het is belangrijk dat je het goed doet om het

vertrouwen van de consument te behouden.’

‘Wij willen ons assortiment voor zoveel mogelijk

mensen bereikbaar maken. Allergie is één van de

uitdagingen waar veel van onze klanten mee te

maken hebben. We willen hen gaan ontzorgen.

Allergie is en blijft een speerpunt.’

Vera Hendriks

//

foto Anneke Boes

Jumbo-beschuit: wel of geen ei?

In het artikel ‘Nu nog lekkerder’ in Allergie & Voeding 2016-2 gingen we in op de beschuit

van Jumbo, waaraan ei was toegevoegd. Marieke van Zoggel zocht het uit.

‘Omdat het om een product van een ander label gaat, dus niet van ons huismerk, hebben we

helaas geen invloed op de samenstelling. Volgens mijn informatie is het product vorig jaar

gesaneerd. Maar mocht er nu heel veel vraag zijn naar beschuit zonder ei, dan kunnen we dit

misschien aankaarten.’

‘De leverancier kan

een product leveren

specifiek voor

die ene winkel

en die ene klant’