Previous Page  3 / 7 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 7 Next Page
Page Background

Een volle zaal tijdens de Familiedag in DierenPark

Amersfoort. Veel ouders maken gebruik van de

gelegenheid om kinderarts-allergoloog Monique

Gorissen (Kinderallergiecentrum, Deventer

Ziekenhuis) het hemd van het lijf te vragen.

Hoe moet je omgaan met de allergie van je kind?

Hoe schoon moet je omgeving zijn? En vooral:

kun je allergie voorkomen? Hier een samen-

vatting van de vragen en antwoorden,

om nog eens rustig door te lezen.

Eczeem en voedselallergie, wat is

het verband?

‘Kinderen die voedselallergie ont-

wikkelen beginnen vaak met

eczeem. En wat we nu ont-

dekken, is dat je door ernstig

eczeem veel meer kans hebt

een voedselallergie te ont-

wikkelen. Eén van de belang-

rijkste onderzoeken naar het

voorkomen van allergie gaat

over de huid.

Je huid is er namelijk op gericht vreemde stoffen

buiten te houden, niet om ze door te laten.

Als een jong kind met eczeem bijvoorbeeld pinda

of ei via de huid binnenkrijgt, dan zeggen de

afweercellen in de huid: ‘Wacht even, jij moet

buiten blijven.’ Ze gaan de indringer bevechten,

en zo raakt het immuunsysteem gesensibiliseerd

voor dat allergeen.

Als een allergeen via de mond naar binnenkomt,

is dat juist de manier waarop een kinderlijf zegt:

‘Prima, kom maar verder. Dit moet je opeten en

je moet ervan groeien.’ Dus in het kort gezegd:

kinderen moeten kennismaken met nieuwe voe-

dingsmiddelen via de mond, en niet via de huid.

Dat is hoe je hun immuunsysteem op de goede

manier aan het werk zet.’

Is dat niet strijdig met het onderzoek dat zegt dat

kinderen op jonge leeftijd al via het boerenleven

in contact moeten komen met stoffen?

‘Er zijn veel onderzoeken die zeggen dat een

boerderijomgeving gunstig is voor je immuun-

systeem, net als bijvoorbeeld het hebben van een

hond. Dit geldt alleen voor kinderen die geen

eczeem hebben. Het merendeel van de kinderen

heeft dat gelukkig niet, dus voor hen is het zeker

een goed advies. Maar met ernstig eczeem moet

je opletten: er zijn onderzoeken geweest waaruit

bleek dat kinderen met een huid waar makkelijk

eczeem op komt, drie keer zoveel kans hadden

op een pinda-allergie.’

Hoe kun je voorkomen dat allergenen via de huid

binnendringen?

‘Als eerste door de huid goed in te smeren met

vette zalf. Liefst iets waarin geen parfum zit,

zo neutraal mogelijk. Het is afhankelijk van de

huid van je kind hoe vet je de huid moet houden.

Je hoeft er geen Michelinpoppetje van te maken!

Maar belangrijk is dat je de huid insmeert als

Kinderallergoloog Monique Gorissen over nieuwe inzichten

Door eczeem kun je allergisch worden

Kinderen met eczeem hebben meer kans op het ontwikkelen van

allergie. Als stoffen via een kapotte huid in het lichaam komen,

reageert het afweersysteem anders dan als diezelfde stoffen via de

mond binnenkomen. Kinderallergoloog Monique Gorissen vertelde

op de Familiedag over dit nieuwe inzicht om allergie te voorkomen.

Kinderen moeten kennismaken met nieuwe

voedingsmiddelen via de mond, niet via de huid

>

12

Allergie & voeding maart 2017