Previous Page  8 / 8
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 8
Page Background

23

<

De

diëtist

Hoe

zit het met

aroma’s?

Smaak

Aroma’s worden gebruikt om de

geur en smaak van voedingsmidde-

len aan te passen aan de behoefte

van de gemiddelde consument.

Bij de ontwikkeling van producten

in de industrie worden smaakpanels

ingeschakeld om het product te

optimaliseren, ook wat smaak en

geur betreft. De leden van een

panel worden met zorg uitgekozen.

Zo ontstaat een groep die de

‘gemiddelde consument’ wordt

genoemd. De beoordeling van het

product door dit panel heeft invloed

op het eindproduct. Maar uiteraard

is niet alleen dit oordeel belangrijk.

Veiligheid

Aroma’s ondergaan een risicobeoor-

deling voordat ze worden toegepast

in de levensmiddelenindustrie.

Hierbij wordt gekeken of de toe te

passen stoffen geen nadelige gevol-

gen hebben voor de mens bij dage-

lijks gebruik. Voor elke stof wordt

een ADI vastgesteld. ADI is letterlijk

Acceptable Daily Intake en in

gewoon Nederlands: een accepta-

bele hoeveelheid die je dagelijks

kunt gebruiken. Als iemand een pro-

duct gebruikt en onder de ADI blijft,

dan mag je er met de huidige kennis

dus van uitgaan dat er geen nadelig

effect is op de gezondheid.

Veiligheid van ons voedsel valt

onder de Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit. Maar veel regel-

geving komt in groter verband tot

stand, namelijk binnen de Europese

Unie. Zo gelden etiketteringsregels

voor alle bij de EU aangesloten

leden.

Het etiket

Op het etiket moet staan of er een

aroma in het product aanwezig is.

Dit is te vinden onder de ingrediën-

ten. Want een ingrediënt is iedere

stof, met inbegrip van additieven en

enzymen, die bij de bereiding of

behandeling van een levensmiddel

wordt gebruikt en die in het eind-

product, eventueel in gewijzigde

vorm, nog aanwezig is.

Er zijn drie soorten aroma’s:

>

natuurlijke aroma’s

>

synthetische, natuuridentieke

aroma’s

>

kunstmatige aroma’s, die niet als-

zodanig in de natuur te vinden

zijn.

Etikettering van aroma’s is een heel

ingewikkeld verhaal. Het verschil

tussen natuurlijke of synthetische

kun je vaak niet zien op het etiket,

behalve als de fabrikant het er expli-

ciet bij zet.

De aanduiding van rookaroma’s is

verplicht in de ingrediëntenlijst als

het daadwerkelijk een rooksmaak

geeft aan het eindproduct.

Sommige aroma’s zijn te herleiden

tot een allergeen. Bijvoorbeeld

melk, ei, pinda, noten, tarwe.

Gelukkig moet dit altijd worden ver-

meld bij de ingrediënten. Het aller-

geen staat dan tussen haakjes ach-

ter het genoemde aroma en/of is

vetgedrukt. Of het staat in een

ander lettertype.

Als er ‘boteraroma’ op het etiket

staat zónder vermelding naar het

allergeen melk, dan mag je ervan

uitgaan dat er geen boter/melk

inzit. Zie ook de foto’s.

Toch klachten

En toch zijn er mensen die klachten

krijgen na het (veelvuldig) eten van

voedsel waaraan aroma’s en andere

additieven zijn toegevoegd. Dit kan

te maken hebben met een drempel-

waarde die voor ieder mens anders

is. Die drempelwaarde kan door veel

factoren, juist ook buiten de voe-

ding, worden bepaald. Maar omdat

we allemaal elke dag eten en we er

ook allemaal verstand van hebben –

ieder op zijn/haar eigen wijze –

wordt de oorzaak van klachten vaak

daarin gezocht. Op je eetpatroon

kun je namelijk vaak invloed heb-

ben. Je laat één en ander staan en

dan verminderen de klachten!

Probleem opgelost, zo lijkt het.

Maar het gevolg is vaak een onvol-

waardige voeding die na jaren juist

weer nieuwe klachten veroorzaakt.

Een volwaardige voeding verbetert

in het algemeen de tolerantie en

verhoogt je drempel.

Als je tolerantie (tijdelijk) lager is,

kunt je ook eens denken aan de vol-

gende maatregelen:

>

koop zo min mogelijk bewerkte

producten

>

kruid je eten zelf met ongemeng-

de kruiden, vers of gedroogd

>

bewaar verse producten zo kort

mogelijk, maar bereid ze zo snel

als kan

>

uiteraard past dit alles in een vol-

waardige voeding, dat is het eer-

ste uitgangspunt

En het wordt vaker gezegd: een half

uurtje wandelen per dag doet won-

deren!

Sacha Visser

//

dietist@voedselallergie.nl

Aroma’s zijn stoffen die worden toegevoegd aan voedingsmiddelen.

Ze vallen onder de additieven. Bij aroma denken we met name aan

geur- en smaakstoffen. Additieven hebben in allergieland over het

algemeen geen goede naam. Lezers van Allergie & Voeding zijn geen

gemiddelde consumenten, maar allergische consumenten.

Zij kijken vaak anders aan tegen additieven. Goed om in te gaan op

de feiten over deze stoffen.