Wanneer u deze website bezoekt betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Doelstelling

Met deze website heeft de Stichting Voedselallergie als doel om mensen met voedselovergevoeligheid, (para)medici en andere belanghebbenden van up-to-date en relevante informatie te voorzien. Deze informatie kan zowel medisch als praktisch van aard zijn. De aangeboden informatie is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging, van de relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn of haar behandelend arts of diëtist.

Colofon

De Stichting Voedselallergie is een patiëntenvereniging zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, inkomsten uit advertenties, rentebaten en giften. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door enig bedrijf of organisatie.

Rechten

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan de Stichting Voedselallergie niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De Stichting Voedselallergie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De Stichting Voedselallergie aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van de Stichting Voedselallergie. Evenmin aanvaardt de Stichting Voedselallergie aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van de Stichting Voedselallergie.

De website van de Stichting Voedselallergie bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Stichting Voedselallergie -site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de achterban van de Stichting Voedselallergie. De Stichting Voedselallergie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Stichting Voedselallergie geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De Stichting Voedselallergie behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van Stichting Voedselallergie -achterban , andere derden of de doelstellingen van de Stichting Voedselallergie in het algemeen.

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn, kan de Stichting Voedselallergie hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van deze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Copyright

Het auteursrecht op de website berust bij de Stichting Voedselallergie. Alleen met toestemming van de Stichting Voedselallergie mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij de Stichting Voedselallergie. We gebruiken cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Voor meer informatie over cookies, kijkt u op Wikipedia.