epipen nieuwLevensbedreigende allergische reacties (anafylaxie) kunnen worden tegengegaan met een adrenalinepen. Soms schrijven artsen er maar één tegelijk voor. Maar is dat wel zo slim?

Anafylactische reacties op voedsel kunnen gevaarlijk zijn en daarom is snel handelen belangrijk. Een adrenaline auto-injector, zoals Epipen of Jext, kan helpen de bloeddruk te verhogen en zo de shock tegen te gaan. Wereldwijd worden adrenalinepennen voorgeschreven aan anafylactische patiënten, met het advies ze altijd bij te hebben. Het voordeel van deze pennen is dat iedereen ze zelf kan gebruiken en niet hoeft te wachten op een arts.

Hoeveel adrenalinepennen je bij je moet dragen is een open vraag. Meer dan één pen meenemen kan handig zijn, bijvoorbeeld als de ene het niet doet, per ongeluk verkeerd wordt gebruikt, of als één dosis niet voldoende is. Aan de andere kant zijn de pennen duur en maar beperkt houdbaar. In de richtlijnen van de EAACI staat dat meer dan één pen moet worden voorgeschreven wanneer de patiënt:

  1. niet stabiele, gemiddelde tot ernstige astma heeft in combinatie met voedselallergie;
  2. een mestcelziekte heeft zoals mastocytose;
  3. van zichzelf meer tryptase in het bloed heeft dan gemiddeld;
  4. ver van de eerste hulp af woont;
  5. eerder een reactie heeft gehad waarbij één pen niet genoeg was of die bijna dodelijk was;
  6. flink overgewicht heeft.

De European Medical Agency (EMA) raadt artsen aan altijd twee pennen voor te schrijven. Een Duits onderzoek laat zien dat 68% slechts één pen voorschrijft en 32% twee. Een deel van de artsen zegt hierbij beïnvloed te worden door problemen met vergoeding en regelgeving. Twee pennen worden wel vaker voorgeschreven bij de hierboven genoemde speciale categorieën en bij hart- en vaatziekten.

Wil je meer adrenalinepennen ontvangen dan je nu krijgt voorgeschreven? Bespreek dat dan met je arts.

Bron van dit artikel: EAACI Knowledge Hub