mushrooms g83530f0a5 640Schimmelgerelateerd voedsel, zoals eetbare paddenstoelen, mycoproteïne en schimmelgefermenteerd voedsel, kan het schimmel-voedselallergiesyndroom (FFAS) veroorzaken door kruisreacties met in de lucht zwevende schimmels.

Bij FFAS kunnen een of meer organen betrokken zijn, met verschillende allergiesymptomen, variërend van het orale allergiesyndroom tot ernstige anafylaxie. In een recent artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis op het gebied van allergische kruisreactiviteit tussen schimmelallergenen en verwante voedingsmiddelen. Daarbij wijzen de auteurs vooral op mycoproteïne, een eiwit dat steeds vaker als vleesvervanger wordt gebruikt.

Vleesvervangers zoals Quorn zijn gebaseerd op mycoproteïne, gemaakt uit schimmels. Sinds het introduceren van Quorn zijn in klachten van consumenten bijwerkingen gemeld als urticaria, zwelling van keel, tong, mond of lippen, ademhalingsmoeilijkheden, anafylaxie, misselijkheid, overgeven, diarree en buikkrampen. Aangezien ongeveer 70% van de gemelde bijwerkingen van Quorn zich voordoen bij de eerste keer dat het product wordt gegeten, kan het niet anders dan dat patiënten al eerder overgevoelig zijn geraakt door een kruisreactie met iets anders. Aangezien schimmels in de natuur voorkomen en een van de belangrijkste allergenen in de lucht zijn, is dit de waarschijnlijke oorzaak.

Reacties op mycoproteïne zijn gelukkig wel zeldzaam. Voor de overgrote meerderheid van de mensen is het veilig om mycoproteïne te eten.

Naast mycoproteïne zijn er nog andere schimmelgerelateerde voedingsmiddelen die allergische reacties veroorzaken, zoals macroschimmels met vruchtlichamen, gefermenteerde voedingsmiddelen en met schimmels besmet voedsel. De auteurs dringen aan op meer onderzoek op dit gebied om de allergenen te identificeren en te begrijpen wat er precies gebeurt.

Bron van dit artikel: Allergenbureau.net, 26 oktober 2022