glutenHet idee dat er gluten in het eten zit, zorgt bij mensen met non-celiac gluten sensitivity (NCGS) al voor klachten, ook als dat niet zo is. Dat blijkt uit onderzoek dat kortgeleden in The Lancet is gepubliceerd.

Het gaat hierbij om mensen bij wie coeliakie en tarweallergie als oorzaak zijn uitgesloten. 84 proefpersonen met NCGS werden in twee groepen verdeeld: de ene groep hoorde dat ze gluten te eten zouden krijgen en de andere groep dat hun eten glutenvrij zou zijn. In werkelijkheid at in beide groepen de helft glutenvrij en de helft met gluten. Mensen die dachten dat ze gluten hadden gegeten, ook als dat niet zo was, rapporteerden naderhand klachten. Dit wordt het 'nocebo'-effect genoemd.

Dat wil niet zeggen dat hun glutenovergevoeligheid niet echt zou zijn. Volgens de onderzoekers bevestigt dit resultaat hun vermoeden dat er meer factoren meespelen dan alleen de gluten zelf, bijvoorbeeld psychologische factoren die invloed hebben via de darm-hersenverbinding. Soortgelijke nocebo-effecten zijn eerder gemeld bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en functionele dyspepsie. Wat de precieze oorzaak is, is voorlopig nog onduidelijk.

Bron van dit artikel: Medisch Contact, 29 november 2023