baby 303068 640Nieuw onderzoek toont aan dat hoe meer een baby bij de geboorte weegt ten opzichte van de zwangerschapsduur, hoe groter het risico op een voedselallergie of eczeem bij kinderen.

Een onderzoeksteam aan de University of Adelaide in Australië heeft een grootschalige onderzoek uitgevoerd, waarin data van meer dan twee miljoen mensen met een allergie is geanalyseerd. In dit onderzoek is gekeken naar het verband tussen geboortegewicht, gecorrigeerd voor zwangerschapsduur, en het voorkomen van allergieën in kinderen en volwassenen.

Het is inmiddels duidelijk dat genen niet de enige risicofactor zijn voor het ontstaan van allergieën. Ook de omgeving kan hier invloed op hebben. Hoewel beperkte groei vóór de geboorte verband houdt met risico’s op bepaalde ziekten, blijkt het juist te beschermen tegen de ontwikkeling van allergieën. Zo blijkt uit het onderzoek dat voor elke extra kilogram aan geboortegewicht, het risico op voedselallergie bij kinderen met 44% toeneemt en risico op eczeem met 17% toeneemt. Een associatie tussen geboortegewicht en het risico op hooikoorts bij kinderen is niet gevonden.

Dr. Gatford, die het onderzoek leidde, heeft de volgende boodschap voor moeders met zwaardere baby’s: aangezien zwaardere baby’s een hoger risico op voedselallergieën hebben, moeten aanstaande moeders van zware baby's goed kijken naar het beperken van risicofactoren in de omgeving.

Bron: ScienceDaily, 15 oktober 2019