peanuts 1046140 160Lichaamsbeweging en slaapgebrek kunnen de tolerantie voor pinda bij een patiënt met pinda-allergie met 45 % verlagen, zo toont Brits onderzoek aan.

Op elk etiket van een product staat informatie over de voedselallergenen die het product bevat. Echter, het blijft lastig voor allergische consumenten om de juiste voedingsmiddelen te kiezen. Gegevens over drempelwaardes en de invloed van dagelijkse factoren zijn onvoldoende bekend. En dat terwijl pinda-allergie ernstige en soms zelfs fatale reacties veroorzaakt.

In het Verenigd Koninkrijk is het effect van slaapgebrek en lichaamsbeweging onderzocht op de drempelwaardes voor pinda. De drempelwaarde is de hoeveelheid pinda-eiwit die de proefpersoon kan verdragen zonder symptomen van de allergie te krijgen. In de studie ondergingen 126 proefpersonen met pinda-allergie drie provocatietesten met pinda: één met lichaamsbeweging na elke dosis pinda, één met slaapgebrek voorafgaand aan de provocatie, en een provocatie zonder lichaamsbeweging of slaapgebrek (ter controle).

En wat blijkt? Gemiddeld konden allergische patiënten 214 mg pinda eten zonder symptomen te krijgen. Deze drempelwaarde werd verlaagd met 45% wanneer de patiënten gingen sporten na inname van pinda, en ook met 45% verlaagd wanneer de patiënten slaapgebrek hadden voorafgaand aan de dosis.

De onderzoekers concluderen uit deze studie dat lichaamsbeweging en slaapgebrek de reactiviteitsdrempel bij patiënten met pinda-allergie aanzienlijk verlagen. Hierdoor lopen de patiënten een groter risico op een allergische reactie. De gegevens uit deze studie kunnen helpen bij het aanpassen van referentiedoses en kunnen daarmee het risicobeheer en de etikettering van de allergenen verbeteren. Op die manier kan de bescherming van consumenten met pinda-allergie geoptimaliseerd worden.

Bron: The Journal of Allergy and Clinical Immunology, december 2019